Tuần này:
Tiếng Việt

Máy Đo Chuyên Dụng

HOTLINE:

0904 810 817, hoặc 0979 244 335
Sản Phẩm
Đang Bán Chạy

Máy đo màu sắc quang phổ

(06/12/2016) Máy so màu sắc quang phổ,có chức năng đo màu chất rắn,chất lỏng,bằng phương pháp phản xạ.


Máy so màu sắc quang phổ,có chức năng đo màu chất rắn,chất lỏng,bằng phương pháp phản xạ.

Máy đo màu sắc quang phổ

Máy đo màu sắc quang phổ hiện thị giữ liệu màu,đồ thị màu ,dữ liêu và đồ thị phổ.Máy được ứng dụng với nguyên lý đo với hệ quanh hình góc 45o-/0o,Bộ nhớ máy đo màu sắc quang phổ ,có khả năng lưu trữ được 2000 mẫu đo và 250 mẫu chuẩn ,khi bộ nhớ đầy máy có khả năng xuất dữ liệu ra bộ nhớ.


Bên cạnh đó máy so màu quang phổ có thể kiến  nối với máy in thông qua cổng USB .Phầm mềm tích hợp trên máy  có giao diện thân thiệt với người sử dụng.

>>> Đặt tính cơ bản của máy so màu cầm tay REF 280


Máy so màu quang phổ có tính năng thống kê tổng số lần đo ,hỗ trợ công tác bảo trì và theo dõi sử dụng máy.


Chức năng  dò tìm mẫu vật chuẩn trên máy so màu quang phổ,có được màu gần giống nhất với mẫu đo.